För att ta reda på hur man kan lägga upp en digital utbildningsmodul i syfte att öva på svenska och norska kristermer inför krisövningar, genomfördes ett pilottest av en prototyp innehållande ett par olika typer av ordinlärningsfrågor samt ett kortare frågeformulär. Testpersonerna var inom området krisövningar och frågeformuläret gav ytterligare information kring kristermer, krisövningar och parlören.

Pilottestet gjordes på distans med Wizard of Oz-tekniken via det webbaserat systemet Ozlab, där man kan bygga upp prototyper och testa dem utan att behöva programmera. På så sätt kan man ta beslut om avgörande vägval tidigt i en utvecklingsprocess och spara både tid och resurser.

I min uppsats berör jag bland annat ämnen som ordinlärning, gamification i relation till LMS och User Centred Design versus Learner Centred Design. I mina slutsatser diskuteras lämpligt LMS (Learning Management System) att använda inför it-stödda krisövningar med utbildningsmodulen, resultat utav pilotstudien samt synpunkter kring utveckling av själva parlören inför både krisövningar och krissituationer.

Vill du läsa hela min C-uppsats finns den här i DiVA.

###