Uppdraget har bestått av att ta fram form, illustration och enklare animeringar till digitala läromedel inom naturvetenskapliga ämnen för uppdragsgivaren Cyberworld Adventure till slutkunden Aschehoug Forlag.

Utgångspunkten har varit att följa vissa grundläggande grafiska och funktionella ramar till att ta fram både nya och kompletterande visuella lösningar med fokus på ämne, uppgift och pedagogik. Det har bland annat resulterat i enkla vektorillustrationer, grafik och anpassat användargränssnitt som fokuserar på den pedagogiska uppgiften. Grafisk produktion har skett löpande i samarbete med redaktion och programmerare.

Stor vikt lägges vid användarvänlighet, såsom användarens eventuella funktionsnedsättning samt funktionalitet per digital enhet.

#######