Logotyp och grafiska riktlinjer för en webbutik med inriktning på ekologiska produkter. Förutom vissa förbestämda önskemål ingick att hitta en tonalitet som visualiserade företagets värderingar.

#########