Uppdraget bestod av att ta fram en logotyp, grafisk form och visuellt koncept till ett seniorboende som erbjuder trädgård, ett gemensamt torg samt anställd resurs som finns till hands för de boende.

Jag har även arbetat med fotoplanering, annonser och broschyr i uppdrag av Midroc Property Development i samarbete med Magic Move Communication.

########