Grundläggande riktlinjer togs fram och nya skyltar och flaggor. Uppdrag i samarbete med kommunikationsbyrån Magic Move.

######