För Midroc Property Development i samarbete med kommunikationsbyrån Magic Move har jag genom att förvalta befintlig grafisk profil tagit fram material som annonser, broschyrer, katalog, produktblad, foldrar, vepor, skyltar,  banners och även arbetat med fotoplanering. Här visas några exempel.

#########