Bokbuss

Mönster

Omslag

Grafisk form och final art