Grafisk form och final art

Bo mindre. Lev större.